Wie zijn wij?

Wij zijn Jan en Ria Vossen uit Alkmaar

Van oorsprong beiden geboren en getogen in een traditioneel Rooms Katholiek gezin, zijn wij beiden op onze eigen manier op zoek gegaan naar de zin van het leven en het doel van ons bestaan. In 1990 kwamen wij beiden tot wedergeboorte en tot levend geloof in Jezus Christus. Na ons gevoegd te hebben en gediend te hebben in een pinkster gemeente in Alkmaar kwamen wij in contact met de bediening van Evangelist Jan Zijlstra. Ria genas in zijn samenkomst van scoliose en was in een keer niet langer de rugpatient, die zij tot dan toe een groot deel van haar leven was. Wij zijn het onderwijs en de bediening van Jan Zijlstra intensief gaan volgen. Later kwamen wij in contact met het onderwijs van Andrew Wommack. Jan heeft een rol gespeeld in het opstarten van Charis Bible College Nederland, tot op heden gevestigd in Naarden. Geleidelijk aan heeft Jan zijn eigen roeping en bediening als Leraar in het lichaam van Christus mogen en kunnen ontwikkelen. Dat heeft onder andere geresulteerd in het programma van de School voor Genezing. Een programma dat in de loop van 10 jaar verder ontwikkeld en verfijnd is. Waar de rol van Jan vooral ligt in het onderwijs en het leiden van (vaak profetische) aanbidding, vult Ria hem perfect aan met haar geestelijke fijngevoeligheid en zuiverheid en helpt mensen op een meer persoonlijke basis te groeien. Ook geeft Ria ruimte en invulling aan het profetische element in de school via tekenen en schllderen. 

Momenteel geven Jan en Ria mede leiding aan een kleine geloofsgemeenschap in Alkmaar, Genade Geloof Gemeenschap geheten. 

U kunt het getuigenis van Jan zijn levensverhaal volgen op zijn Youtube kanaal:

Op het Youtube kanaal van Uit Genade Door Geloof kunt u heel veel onderwijs van Jan Vossen vinden

' God is onschuldig'  Te bestellen via 

 info@uit-genade-door-geloof.nl 

Prijs exclusief verzendkosten  € 15,-

' Genezing en gezondheid in het verbondsmaal' 

te bestellen via

info@uit-genade-door-geloof.nl 

Prijs exlusief verzendkosten € 3,-

Nadat wij tot levend geloof in Jezus Christus kwamen in 1990 kwamen wij in aanraking met de bediening van Evangelist Jan Zijlstra met zijn krachtige bediening van het Woord en genezing

Dit zette ons op een zoektocht - Hoe kan het dat God mensen genezen wil zien maar zoveel mensen die genezing niet ontvangen? En het lijkt wel alsof met name gelovige christenen nog meer moeite hebben genezing te ontvangen dan zogenaamde 'ongelovigen' 

Een diepgaande studie in de Bijbel naar wat God zegt en leert over ziekte en genezing leidde Jan Vossen tot het schrijven van een boek: 'God is onschuldig (aan het meeste waar religie Hem voor verantwoordelijk houdt) In dit boek laat Jan Vossen vanuit het Woord zien dat het ziek maken of zelfs het onthouden van genezing NIET Gods manier is om Zijn kinderen op te voeden. 

Toch geloven vele christenen dat God ziekte en omstandigheden gebruikt om hen in het gewenste gareel te krijgen. Maar deze visie komt uit de gnostieke interpretatie van de Schrift die vanaf het jaar 100 in de gemeente van Jezus Christus is binnengedrongen. 

Bij het schrijven van het boek kreeg Jan Vossen openbaring over 7 belangrijke gebieden die vooral gelovige mensen verhinderen om hun genezing uit het Woord te ontvangen. Sindsdien is het de roeping van Jan om samen met zijn vrouw Ria deze 7 gebieden te onderwijzen aan alle gelovigen die meer resultaat willen ervaren op het gebied van het genezen van zieken. Zoniet voorhenzelf, dan toch in het bedienen van anderen

Vijfdaags programma

Intensieve training gericht op het begrijpen van genezing vanuit Bijbels perspectief. De kracht en het leven zit in het Woord. Oefen hoe je het Woord toepast op de concrete situaties van jouw leven en jouw lichaam

Aanbidding en lofprijzing

Leer hoe aanbidding kan helpen om de aanwezigheid van God te beoefenen . In Zijn tegenwoordigheid is genezing eenvoudig en vanzelfsprekend

Verbondsmaal voor genezing

Focus op het gebruik en de toepassing van het verbondsmaal in het genezingsproces. Door verkeerde leringen, overlevering en tradities van mensen is het verbondsmaal beroofd van haar genezende kracht. Niet voor niets beveelt het Woord dat wij het verbondsmaal houden TOTDAT Hij wederkomt. Want dan ontvangen wij ons nieuwe onvergankelijke lichaam en hebben dit niet meer nodig.