Welkom bij SchoolVoorGenezing.nl

Bij School Voor Genezing leer je hoe je genezing kan ontvangen en bedienen uit het Woord van God. 

God wil dat jij gezond bent. Dat is Zijn wil voor alle mensen

Maar God werkt door Zijn Woord

Psalm107:20 NBG51 'Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.' 

Programma

De school voor genezing is een vijfdaags fulltime programma. Maandag t/m Vrijdag ochtend van 9:00 - 14:30. Maandag tot en met donderdag een avondprogramma van twee uur. De start en stoptijd in overleg met de groep. De grote pauze in de middag geeft je ruimte tot rusten, overdenken, verwerken, ontspanning en voor wie dat nodig heeft, eten en/of thuis zaken regelen. Vrijdagmiddag ronden we het programma af om 14:30

Al het lesmateriaal wordt voorzover er geen auteursrechten claim op licht ter beschikking gesteld in een grote map die als naslag en extra studie materiaal geldt. 

Het Woord centraal

Johannes 6 [63] De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Romeinen 8 [11] En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Het bedienen van genezing is geen optie

maar een opdracht:

Mattheüs 10 [5] Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, [6] maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. [7] En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. [8] Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Mattheüs 11 [1] En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.

Mattheüs 28 [18] En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. [19] Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

 

 

In Zijn tegenwoordigheid

Tijden van aanbidding en lofprijs helpen je in Zijn tegenwoordigheid te komen en te blijven. Genezing komt tot je in Zijn aanwezigheid

 

Mattheüs 9 [20] En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; [21] want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.

 

Als deze vrouw haar genezing kon ontvangen door alleen de zoom van Zijn kleed aan te raken, wat kan het lichaam en bloed van de Heer zelf dan voor jou doen? 

1 Korinthe 10 [16] De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?

 

Leer de genezende kracht van het gebruiken van het verbondsmaal kennen en toepassen

 

Tradities en leringen, overleveringen van mensen hebben het verbondsmaal beroofd van zijn genezende kracht en tot een leeg ritueel gemaakt.

Vasten en gebed

Mattheüs 17 [20] Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. [21] Maar dit soort [ongeloof!] gaat niet uit dan door bidden en vasten.

 

Jezus spreekt hier niet over het soort demonen dat alleen door bidden en vasten uit zou gaan, maar over het soort ongeloof.  Ons probleem is meestal niet te weinig geloof, (je hebt maar een beetje nodig) maar te veel ongeloof.

 

Leer de kracht van bidden en vasten om het ongeloof dat jou belemmert om te ontvangen en om te bedienen uit te drijven. 

 

Vasten leert jou om heerschappij over je lichaam te nemen, bidden brengt je in de realiteit van Hem die je niet ziet. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen aan de School voor Genezing?

stuur een mail naar info@schoolvoorgenezing.nl onder vermelding van je naam en telefoon nummer, of neem telefonisch contact op onder nummer 06-12268342. Kan ook via Whatsapp of Telegram

Zijn er kosten verbonden aan de School voor Genezing?

In principe hanteren wij een bedrag van € 150 per persoon voor de kosten van de training. Daarnaast komen er nog eventueel kosten voor het verblijf in de omgeving. Is het bedrag een groot probleem voor u, neem contact op. Financien mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen. 

Kan ik ergens kennismaken met de School voor Genezing?

Wij zijn altijd bereid een informatie avond of middag te houden bij u thuis of in de buurt, mits u een klein groepje belangstellende heeft. Neem contact op via info@schoolvoorgenezing.nl of via 06-12268342 kan ook via whatsapp of telegram

Kan ik ook een deel van het programma volgen?

Liever niet, het programma heeft een zeer doelgerichte opbouw.  Losse delen hieruit pikken werkt niet echt.De deelnemers maken een intensief geestelijk groeiproces met elkaar door, die leidt tot een intieme, vertrouwelijke sfeer. U zult echt tegen fundamentele vraaqstukken aanlopen, die stuk voor stuk behandeld worden. Daar midden in vallen, zonder de basis ervoor te kennen werkt niet.

 Er zijn (beperkt) altijd uitzonderingen mogelijk. Neem contact op met ons voor overleg 

Kunt u de School voor Genezing ook bij ons in de buurt houden?

Indien bij u in de buurt een ruimte is, geschikt voor minimaal 12 personen die van zondagavond tot en met vrijdag middag fulltime beschikbaar is, zijn wij altijd bereid de training bij u in de buurt te verzorgen

Is er een minimum aantal deelnemers nodig?

In principe starten wij een school vanaf 12 deelnemers. Door omstandigheden hebben wij deze in het buitenland ook wel met minder deelnemers gedaan in een (grote) huiskamer. Dit heeft geen voorkeur. U mag er vanuit gaan als u in uw buurt geen 12 deelnemers heeft, dat bij publiciteit ook andere mensen uit het land wel aan willen sluiten. 

Waarom is de school fulltime? Kan het niet ook in avonden verdeeld?

De School voor Genezing is niet gewoon informatie overdracht. Door een periode fulltime in en onder het Woord te zijn, afgewisseld met momenten van intense aanbidding en het beoefenen van Zijn tegenwoordigheid word een verandering in het denken bewerkt die niet op andere manier te verkrijgen is. 

De meeste mensen hebben hun dagelijkse leven, hun 'agenda' ingevuld op basis van hoe ze nu denken. Als je een avondje onderwijs volgt, krijg je wellicht nieuwe ideeen en gedachten aangereikt, de volgende dag stap je weer in het patroon dat was gebaseerd op je oude manier van denken. Die oude manier van denken wordt dan weer geactiveerd door je dagelijkse gewoonten. Zo raak je heel snel alles weer kwijt dat je ontvangen had. Dit is de reden waarom een fulltime Bijbelschool vele malen beter is voor je transformatie dan een part time opleiding, die je gemakkelijk in je vaste dagelijkse patroon kan inpassen. 

Het heeft ook te maken met de rol van vasten in je transformatie. De eerste twee a drie dagen van het vasten ben je nog bezig met je lichaam te ontwennen aan bepaalde gewoontes. De echte geestelijke flow van het vasten begint daarna pas. Het vasten is moeilijk te combineren met je normale dagelijkse leven (tenzij je jezelf daarin oefent) om dezelfde reden, terugvallen in oude manieren van denken. Maar het vasten in combinatie met onder het Woord zijn, in aanbidding zijn en in Zijn tegenwoordigheid, is merkwaardig veel lichter, prettiger en effectiever dan vasten in je normale leefpatroon. 

Wanneer is de eerstvolgende School voor Genezing?

De School voor Genezing is erg afhankelijk van de belangstelling die er voor is. Daarom is er geen vaste regelmaat of patroon in wanneer en waaqr de School gehouden word. U kunt een mail sturen naar info@schoolvoorgenezing.nl om op de hoogte gehouden te worden wanneer en waar er weer een school plaats vindt


Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en evenementen.

Locatie

De School voor Genezing kan op locatie in Nederland, Belgie of waar ook maar Nederlands word gesproken gehouden worden